Dernekler İçin Belgeler PDF Yazdır e-Posta
ABF tarafından yazıldı.   

EKLERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN >>>>

(EK-1) Alındı Belgesi
(EK-2) Dernek Kuruluş Bildirimi 
(EK-3) Genel Kurul Sonuç Bildirimi 
(EK-4) Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi
(EK-6) Yabancı Tüzel Kişiliklerin Türkiye'de Faaliyette Bulunabilmelerine İlişkin Başvuru Formu  (EK-7) Türkiye Temsilciliği Ana Statüsü (4963 Sayılı Kanun)
(EK-8) Türkiye'de Temsilcilik Açmasında İzin Verilen Yabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildirimi
(EK-9) Türkiye Temsilciliği Ana Statüs (5253 Sayılı Kanun)
(EK-10) Alındı Belgesi Kayıt Defteri
(EK-11) Tasdik Şerhi Formu 
(EK-12) Tasdik Defteri
(EK-13) Gider Makbuzu 
(EK-14) Ayni Yardım Teslim Belgesi
(EK-15) Ayni Bağış Alındı Belgesi
(EK-16) İşletme Hesabı Tablosu
(EK-17) Alındı Belgesi 
(EK-18) Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri 
(EK-19) Yetki Belgesi
(EK-20) Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesi 
(EK-21) Dernek Beyannamesi Örneği
(EK-22) Dernek Kütük Defteri
(EK-23) Proje Bildirimi
(EK-24) Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi 
(EK-25) Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi 
(EK-26) Taşınmaz Mal Bildirimi 

DİĞER EKLER
(EK-2860 S.K.) Makbuz Bilet Kayıt Defteri

 

ABF

Eşit yurttaşlık için demokratik bir Anayasa Türkiye’nin temel ihtiyacıdır!

17 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) tarafından düzenlenen “Demokratik Anayasa Konferansı”na, inanç grupları, siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, yerel dernekler, yazarlar ve sanatçılar katıldılar ve aşağıdaki açıklamayı yayınladılar.

Sonuç bildirisini okumak için: Eşit yurttaşlık için demokratik bir Anayasa Türkiye’nin temel ihtiyacıdır!

aleviRAPOR

İstatistikler

Üyeler : 2044
İçerik : 1337
Web Bağlantıları : 9


.