Dernekler İçin Belgeler PDF Yazdır e-Posta
ABF tarafından yazıldı.   

EKLERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN >>>>

(EK-1) Alındı Belgesi
(EK-2) Dernek Kuruluş Bildirimi 
(EK-3) Genel Kurul Sonuç Bildirimi 
(EK-4) Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi
(EK-6) Yabancı Tüzel Kişiliklerin Türkiye'de Faaliyette Bulunabilmelerine İlişkin Başvuru Formu  (EK-7) Türkiye Temsilciliği Ana Statüsü (4963 Sayılı Kanun)
(EK-8) Türkiye'de Temsilcilik Açmasında İzin Verilen Yabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildirimi
(EK-9) Türkiye Temsilciliği Ana Statüs (5253 Sayılı Kanun)
(EK-10) Alındı Belgesi Kayıt Defteri
(EK-11) Tasdik Şerhi Formu 
(EK-12) Tasdik Defteri
(EK-13) Gider Makbuzu 
(EK-14) Ayni Yardım Teslim Belgesi
(EK-15) Ayni Bağış Alındı Belgesi
(EK-16) İşletme Hesabı Tablosu
(EK-17) Alındı Belgesi 
(EK-18) Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri 
(EK-19) Yetki Belgesi
(EK-20) Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesi 
(EK-21) Dernek Beyannamesi Örneği
(EK-22) Dernek Kütük Defteri
(EK-23) Proje Bildirimi
(EK-24) Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi 
(EK-25) Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi 
(EK-26) Taşınmaz Mal Bildirimi 

DİĞER EKLER
(EK-2860 S.K.) Makbuz Bilet Kayıt Defteri

 

.