“TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ, BAŞ ÜSTÜNDE BAŞ KOYMAYIN!” ZİHNİYETİ
Perşembe, 07 Nisan 2016 14:14

 

Dostlar, Can’lar

Yeryüzünde ve özelliklede Ortadoğu’daki bütün kötülüklerin müsebbibi emperyalist amaçları için her şeyi mübah sayan arsız, hırsız, soyguncu, sömürücü ve zalim ULUSLAR ARASI GÜÇ ODAKLARI! Bölgeye dönük plan, projelerine bağlı olarak tüm patavatsızlıklarıyla ve tüm vicdansızlıklarıyla, bölgesel çatlaklardan yaralanıp, gerginlikler, çatışmalar, savaşlar yaratıp, saflaştırıp, mezhepleştirerek Müslüman’ı Müslüman’a, insanları insanlara kırdırmaya devam etmektedirler.

Ülkemizde ise;

“Sana neyi infak edeceklerini-dağıtacaklarını sorarlar; De ki ‘kazandıklarınızın ihtiyaçtan artanının tamamını” Kuranı Kerim’in (Bakara Suresi 219.Ayet)inde belirtilen ihtiyaçtan fazlasını yasaklayan ekonomik modelini bugün bile (günümüzde) özellikle de insanların inanç zaafından faydalanarak din üzerinden tarikat-ticaret-siyaset üçgeniyle suiistimal yaparak saray ve saltanatlar kuranlar, adalet ve hukukunun ırzına da geçmektedirler.

Devletin tüm kurum ve kurumlarını da kullanarak bankalarla, faizlerle, soygunlarla, hırsızlıklarla, yolsuzluklarla, rüşvet alma, talanlarla güç ve iktidar hastası olan bu ‘iktidar erkleri’ sömürücü ve zalim ULUSLAR ARASI GÜÇ ODAKLARI’NIN amaçlarına hizmet etmekte yarışır haldedirler.

Daha önce Alevi ve Solcuların hedef alınıp 111 kişinin öldüğü 1978 Maraş katliamının yaşandığı ve Alevilerin yoğun yaşadığı bölgeye yapılmak istenen sığınmacı kampına 27 bin insan yerleştirileceğinden bahsedilmesi bölge halkında elbette ki tedirginlik yaratacaktır.

Geçmiş dönemde yaşanmış 111 kişinin öldüğü 1978 Maraş katliamının bir benzerinin tekrar yaşanmayacağının bir garantisi yoktur.

Zaten yolgeçen hanına dönmüş sınırların güvenliğinin yeterince sağlanamadığını, kamplara cihatçı Işid'li, Daiş, El Nusracı çetelerin ve katillerin de girebildiği yönünde bilgileri biliyoruz. Bu kamplarda cihatçı unsurların da barınabildiğini-barınabileceği de bir gerçektir.

Çünkü belli güç ve odaklar tarafından yaratılan Daiş, El-Nursa, İşid vs gibi grupların özellikle kadınları hedef seçip, kaçırıp, tecavüz edip, pazarlarda sattıkları veya öldürdüklerini de biliyoruz.

Adli vakaların neredeyse hiç olmadığı bölgelerine olası bir Suriye'deki cihatçı grupların Alevileri hedef alıp saldırmaları ihtimalinde bile bölgenin ‘Hızlı müdahale edilebilmesinin zor olduğunu’ belirten halkın bu konuda endişeleri haklı değil midir?

Suriyeli sığınmacılar için kurulması planlanan bu çadır kentin; Kamp kurulması kararından önce arazinin kanunen inşaat yapılması yasak olan mera vasfında olduğunu Ama "Mera Komisyonunun o araziyi mera vasfından Hazine arazisine çevirip usulsüz olarak TOKİ'ye devrettiği”bilgileri de ortaya çıkmıştır.

Bu durumun mazlum halklara karşı oldukları anlamını taşımaması gerektiğini söylüyoruz.

Üstelik kamp yapılacak arazinin mera olduğunu ve bölge sakinlerinin geçimi açısından da hayati bir önem taşıyan bölgelerine “Ne amaçla geldiğini bilmedikleri ve ne yapacaklarına dair kuşkuyla bakılan insanların..!” getirilmesini istemiyoruz' demektedirler.

Gün geçmiyor ki bunların hukuksuzlukları, olumsuzlukları, yalanları, dolanları ortaya çıkmasın!

Rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan İran asıllı işadamı Reza Zarrap’ın o dönemki Türkiye İçişleri Bakanı Muammer Güler’le telefon kayıtlarına yansıyan görüşmelere göre “Vallahi böyle bir şey varsa senin önüne ben yatarım ya...” denmesi bile yalanlandı, inkâr edildi ve aklanmaya çalışıldı.

Nokta Dergisinin, Reza Zarrap’ın İran’da ki ortağı-kuryesi adı her neyse Zencani İlgili Dosyada; Zencani’nin Türkiye’de 8,5 Milyar Dolar rüşvet dağıtıklarını açıkladığı yazılmıştır. Reza Zerrap'ın da ABD’de tutuklanmasının gerçek nedenlerinden birinin bu bağlantı olduğu açıklanmıştır.

Reza Zarrap’a ihracat ödülü verenlerde bunlardır.

“Bu Milletin  .mına koyacağız” diyen Mehmet Cengiz gibi iş adamlarına “Vergi Affı” çıkaranlarda bunlardır.

Bu adamlar iktidarlaştıkça her turlu yalan, dolan, talan ve soysuzluk dinin icapları arasına sokuşturuldu. Yolsuzluk, rüşvet ve tecavüz olayları bile bunların iktidarında doğal yaşam sayılmaya başlandı.

Görevini yapan gazetecilere, “Barış” istiyoruz diyen Aydınlara, Akademisyenlere hain damgası vurularak mahkemelere talimat vererek, yasalara göre değil de isteğe bağlı yargılatma dönemini başlattılar.

Biliriz ki yüreği ve vicdanı kirlenenler çeteler, ilkel aşiretler, mafya örgütleriyle kele hesabı yaparlar. Mazlumların sesi çıkmaya başlayınca da daha vahşileşip barbarlaşırlar. Çünkü kin ve kan ile beslenirler.

İntikam ile ayakta kalmaya çalışırlar.

Düşünün bir ülkenin Cumhurbaşkanı bir devlet adamlığına yakışmayacak bir şekilde

"Bugün de hamdolsun Yozgat’ımızdan kınalı hasanlar eksik olmuyor"

"Biz bir ölüyorsak onlar onar, yirmişer, otuzar ölüyor..." diyebiliyor.

Bundan cesaret alan bir parti genel başkanı da

“Taş üstünde taş, baş üstünde baş koymayın.” Diyebiliyor.

Dostlar, Can’lar

Unutulmasın ki, unutmayalım ki

Mazlumların sesinden ürken tüm yabancı ve yerli zalimler! Kirli oldukları kadar da İslam ve insanlık tarihinin yüzkarası bir iktidarı olarak anılacaklardır.

Çünkü tarih bunu bize defalarca göstermiştir.

Hilafetçi, mezhepçi, haramzade ve harami zalimlerin adaleti de olmaz…

Din kavramını da suiistimal ederek, çıkarına göre yontan gözlerini mal, mülk, hırs, kibir bürümüş bu zihniyet içindeki insanlar adil düşünemez ve tarafsız davranamazlar. Çünkü vicdanları kirlenmiştir.

Devletler içinde gücü ve iktidarı paylaşanların bilmesi gereken bir şey vardır. Hukuk devleti vatandaşlarını, yurttaşlarını, halkını “Korumak” adil ve eşit olma vekâletini halklarına hakkaniyetle dağıtmak için vardır.

Her zaman söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz.

İnekleri kutsal sayan Hinduların, “Dünya beyaz adamın kardeşi değil düşmanıdır.” diyen Kızılderililerin, Avrupalıların en son 1928 yılında katliam yaptığı Aborjinlerin, inançları gereği birbirine bağlanmış kemik yığınlarını tanrılarına sunan Eskimoların, kendisini hiçbir zaman bir tanrı ya da herhangi türde bir ilahi varlık saymayan Buda’ya inananların, İçtiği su için sanki başını, gagasını kaldırıp Dua eder gibi teşekkür davranışı gösteren güvercin, kumru gibi canlıların.

Her kim ya da kimselerin istedikleri, diledikleri gibi inançlarını yaşama ve sürdürme hakları vardır.

Anlıyoruz. Saygı duyuyoruz ve destekliyoruz da.

Çünkü Alevilik; Tanrı sevgidir, sevgi can’dır, eşit, hakkaniyetli, özgür ve barış içinde yaşamaktır diyen yoldur.

Umarız ki kendi dünyalıklarına göre din yaratanlar bir gün “Komşun aç yatarken sen tok yatma” diyen Hadis-i Şerif’i hatırlarlar..!?

 

ABF

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU

BAŞKAN

BAKİ DÜZGÜN

 

 

 
BASINA, KAMUOYUNA; YENİ BİR MARAŞ KATLİAMI İSTEMİYORUZ
Cumartesi, 02 Nisan 2016 13:17

Emperyalist ülkelerin şekillendirdiği Ortadoğu haritası en başından beri sorunluydu. Bu nedenle ne savaşlar eksik oldu, ne de katliamlar, sürgünler, göçler…

Bu bataklıktan uzak durmaya çalışan Türkiye; AKP iktidarı ile birlikte politika değiştirerek; gölün içine balıklama daldı. AKP’nin böyle davranmasının temel nedeni “mezhebi gaileler “di. Herkesle dost, herkesle komşu olması, kendi sınırları içinde tüm yurttaşlarının devleti-hükümeti olması gereken AKP; elindeki ”Mezhep” ayracı ile ne yazık ki herkese zarar verdi ve vermeye de devam ediyor. Savaştan, depremden, selden kaçanlar kim olursa olsun onlara herkes kapısını açar. Bu bir insanlık görevidir. Ancak bu durumdan insanlık dışı faydalar elde etmeye çalışmak ancak AKP gibi hükümetlere yakışır.

Sen şimdi savaşı kışkırt, taraf tut, tuttuğun tarafı besle, donat, sev, yücelt, cephede savaşanların ailelerini ülkene davet et, onların bakımını üstlen, barındır ve onları aynı zamanda hem Avrupa’ya hem de Alevilere karşı kullan. Biz Aleviler, bu topraklarda bu oyunu defalarca gördük, işin aslını biliyoruz.

Örneğin 1978 Maraş katliamını hiç unutmadık.

Maraş’ın şeriatçı-faşist zenginlerinin planlarıyla toprak vaadi ile kandırılmış Sünni köylüler, faşist milislerin önderliğinde Maraş’ta; devletin, polisin askerin gözleri önünde; denilebilir ki onların izniyle, Alevilerin işyerlerine, mahallelerine, sokaklarına, evlerine saldırdılar. Bu saldırlar günlerce sürdü. Yüzlerce Alevi, yaşlı –genç, hunharca katledildi.

Yaraları sarmak, bu derin travmayı atlatmak kolay olmadı.

Katliam öncesi il nüfusunun yaklaşık yüzde otuzu Alevi iken bu rakam katliam sonrası yüzde beşlere düştü. Aleviler şehri terk etti.

Antep’e, Adana’ya, Mersin’e büyük kentlere göç ettiler. Bir kısmı ise Kıbrıs’a Britanya’ya kadar uzandılar. Bu göç edenlerin iş yerleri, fabrikaları evleri, tarlaları, bağları, meraları kimlerin elinde kaldı?

Kimler yok pahasına kapattı? Maraş katliamının önemli amaçlarından biri de bu değil miydi?

Şimdi aradan 38 yıl geçtikten sonra aynı senaryo yeniden sahnelenmek isteniyor. AKP hükümeti, Suriye’de savaşmakta olan Cihatçılar, İŞİDciler, El-Nusracılar’ın ailelerini Alevi köylerinin ortasına yapacağı 27 bin kişilik bir kasabaya yerleştirecek. Bu ailelerin erkekleri Suriye’de Alevi köylerini yakıp yıkan, onları katleden, ağızlarından ve ellerinden kan damlayan ve böylece Cennete gideceklerini sanan katillerdir. Şimdi bunları getirip Maraş’ta Aleviler ile kapı-komşu yapmanın anlamı nedir? Bu durum yeni bir Maraş katliamının habercisi değil midir? ?

1978 katliamına, katılmamış, onaylamamış, hatta lanetlemiş Sünni komşularımızla aramızı açmanın, onları taraf olmaya zorlamanın bir işareti değil midir? ?

Biz Alevi kurumları olarak 25 milyon Aleviler adına burnumuzun dibinde böyle komşular istemiyoruz. Zaten her gün, her yerde bombaların patladığı, yüzlerce insanımızın katledildiği şu kaos ortamında, yeni çatışma alanlarının yaratılmasına izin vermeyeceğiz.

Hükümet cihatçıları çok seviyorsa, götürüp Rize’nin Güneysu kasabasına yerleştirsin. Biz istemiyoruz.

Saygı ile kamuoyuna duyurulur.

ABF (ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU)

HACI BEKTAŞ-I VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ

ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ

DEMOKRATİK ALEVİ DERNEĞİ

AKADER

 

 
MARAŞ DULKADİROĞLU İLÇESİ SİVRİCE HÜYÜK MAH.(KÖYÜ)NE HAREKET
Cumartesi, 02 Nisan 2016 11:49

 

AKP Hükümeti; Suriye’de Alevileri katleden cihatçıların ailelerinden oluşan 27 bin kişiyi; Kahramanmaraş’ta Alevi köylerinin ortasına inşa edeceği bir kasabaya yerleştirmek istiyorlar. Bu girişimi yeni bir Maraş Katliamının ön hazırlığı olarak algılıyoruz. Buna izin vermeyeceğiz.

Bunun için aşağıdaki gün ve saatte, belirtilen adreste olacağız, hazırlığı protesto edeceğiz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Tarih:03.04.2016

Saat:13.00

Yer: Dulkadiroğlu İlçesi Sivrice Hüyük Mah.(Köyü)

Not: Otobüs saat 23.00’da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği genel merkezi önünde (Ziya Gökalp cad. No.16) Maraş Dulkadiroğlu İlçesi Sivrice Hüyük Mah.(Köyü)ne hareket edecektir.

 

 
ENSAR VAKFINDA 45 ÇOCUĞA TECAVÜZ EDİLMESİ VE BU KONUNUN KAPATILIP ÜSTÜNÜN ÖRTÜLME ÇABASI
Perşembe, 31 Mart 2016 13:36

ENSAR VAKFINDA 45 ÇOCUĞA TECAVÜZ EDİLMESİ VE BU KONUNUN KAPATILIP ÜSTÜNÜN ÖRTÜLME ÇABASI

“Ensar Vakfında 45 çocuğa tecavüz edilmesi Akp iktidarının 14 yıl da geldiği utanç tablosunun tam özetidir.”
“Cesaretli 8 öğrenci ailesi 6 Mart tarihinde Karaman Devlet Hastanesi'nde kontrolden geçen çocuklarına tecavüzü raporla belgelemişlerdir”

Yeryüzünde hiç bir insan, hiç bir inançlıya, inandığı için kin beslemez. Beslememeli de.

Birçok Dindar insanın inandıkları dinlerinin kendilerini iyi bir insan olma konusunda motivasyon sağladığını biliyoruz.

Bizler Alevi-Bektaşi ve bileşenleri olarak İnsanların inançlarını özgür bir biçimde yaşamak istemelerini ve buna da haklarının olduğuna inanıyoruz, anlıyoruz ve saygı duyuyoruz.

"Türbanlı bacılarımızı üniversiteye almadılar" diye yola çıkanlar, çocuk istismarlarına, tecavüzcülerine karşı çıkıp gerekli yasal işlemleri yapacaklarına, yasa ve kanunları uygulayacaklarına aksine ‘Savunma’ durumuna geçmiş pozisyondalar…

Bu olayın açığa çıkmasından sonra soruşturan savcıları görevlerinden alıp sansür uygulayanlar Adeta “Müslüman, Müslüman’ın ayıbını örter” mantığıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu Ensar Vakfındaki özellikle çocuklara yaşatılan Cinsel İstismarı “Buna bir kere rastlanmış olması hizmetleri ile ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için bir gerekçe olamaz.” diye savunmuştur.

İstismarın, tecavüzün adı! Din adı altında Kur'an kurslarında işlenmektedir.

“Bir kere rastlanmıştır..!”

“Abartmayın!”

“Bir kereyle bir şey olmaz mantığı..!”

Devletin bir bakanının ağzından çıkmaktadır.

Yani şunu mu anlamamız gerekiyor.

“Birkaç tane daha toplu tecavüz olsun, sonra karalarsınız. O zaman icabına bakarız!” demeye mi getiriyorlar.

Vatandaşlara  “EDEP YAHU” diye seslenenlere aynı şekilde hitap etmek gerek “EDEP YAHU!”

Bunların kendini destekleyenlere de saygısı yok.

“Çocuk istismarı için verilen önergeyi elbirliği ve oy birliği ile ret ettiler.”

Temel bozuk ise bina çöker. Cehalet fazilet değildir. Bilinçli bir şekilde cahil bıraktırılmış halklardan Cehalet çıkar. 45 çocuğa aylarca tecavüz edilecek ve o vakfı yönetenler bunu bilmeyecek!?

Üstelik bu olayı ortaya çıkaran gazeteci de İl’in Mülki Amirinden, Emniyet Müdüründen ve Parti Yöneticilerine kadar hepsinin haberi olduğunu da söylemiştir.

Geçmişte Köy Enstitüleri, günümüzde Nesin Vakfı, Matematik Köyü, özellikle de sizin tarihin en karalama kampanyasıyla “mum söndü oynuyorlar “ diye iftira attığınız Alevilerin; Alevi Bektaşi Fedarasyonu, Pir Sultan Abdal Derneği ve bunlar gibi Vakıf – Dernek bileşenlerinde Hele ki özellikle de çocuklara istismar, tecavüz yoktur.

Karaman’lılardan ses çıkmıyor... Müslüman’ız, Müslümanlık bu değil diyenlerden ses çıkmıyor... Yandaş Medya’dan, Başbakandan, meclisteki 317 AKP Milletvekillerinden özellikle Karaman Milletvekillerinden, Validen, Belediye Başkanından, Milli Eğitim Bakanından, Kadın ve Aileden Sorumlu Bakandan, İl Milli Eğitim Müdüründen, ailelerden vs vs ses çıkmıyor... En çok da bu çocukların ailelerinden ses çıkmaması insanı üzüyor...

Ortada eşitsizlik, haksızlık ve adaletsizlik, istismar, tecavüz varsa inandığımızı söyleme hakkımızın da olduğunu savunuruz.

Onlar! Ne kadar üstünü örtmeye, unutturmaya, kanıksatmaya çalışırlarsa çalışsınlar, aksine unutmayıp, hatırlatıp ve hatta teşhir etmeye çalışırız.

Çünkü çocuklar bize insan olmamızı, masumiyetimizi, kirlenmemişliğimizi gösteren yegâne varlıklardır.

Çocuklarımıza sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmaktır.

Çünkü çocuklar geleceğimizdir.

 


Alevi-Bektaşi Federasyonu

Genel Başkan

BAKİ DÜZGÜN

 

 
SORUNLARIN SİLAH VE SAVAŞLA DEĞİL, MÜZAKERE MASASINDA ÇÖZÜLECEĞİNİ UMUT EDİYORUZ.
Çarşamba, 13 Ocak 2016 12:33

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

30 Aralık 2015 tarihinde Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Demokratik Alevi Dernekleri olarak“ Savaşlar Olmasın, Çocuklar Ölmesin” şiarıyla başlattığımız 3 günlük açlık grevi süresinde ülkemizin Kürt illerinde yaşanan savaşa ve ölümlere dikkat çekmek, ülkemizde daha fazla ölümler yaşanmasın, barış yeniden ve derhal tesis edilsin diye Alevilerin barış taleplerini yeniden dile getirmiştik. İzleyen süreçte açlık grevimiz tüm illerdeki örgütlerimize yayılmış ve süresiz dönüşümlü olarak 12 Ocak 2016 tarihine kadar devam etmiştir.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 7 / 276
Laik ve Bilimsel Eğitim için 8 Şubat'ta Kadıköy'de Mitingdeyiz!..
13 Şubat'ta uyarı boykotundayız...
aleviRAPOR

Giriş FormuKimler Sitede

Şu anda 10 konuk çevrimiçi

İstatistikler

Üyeler : 2618
İçerik : 1475
Web Bağlantıları : 9


.