Alevilere çağrı: 8 Kasım’da Meclis önünde olalım

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Kültür Dernekleri,Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve  Demokratik Alevi Dernekleri ortak bir açıklama yayınlayarak, iktidarın Meclis’te geçirmek istediği torba yasaya karşı seslerini duyurmak ve taleplerini dile getirmek için, Alevileri, 8 Kasım Salı günü saat 10.00’da TBMM’de bir araya gelmeye çağırdı.

Ortak açıklamada, şunlar dile getirildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın dergahlarımızı ziyaret ederek söylediği sözler, Bütçe Komisyonuna gelen yasa tasarısı, özlemini çektiğimiz Rıza Şehri düsturuna ve Mürşit/Pir/Rehber/Talip, yol-inanç ilişkisine aykırı olduğunu düşündüğümüz adımlar oldu. Yıllardır dile getirdiğimiz, ikrar bağı olan taliplerimiz ile birlikte dini, dili, ırkı, rengi, cinsiyeti ne olursa olsun tüm halkların bir arada, aynı paydada eşit yaşama haklarının mücadelesine aykırı olduğunu düşündüğümüz bu tutumun bir yasa ile meclis gündemine geleceği bugünlerde Dedeler, Analar, yoluna, ikrarına sahip çıkıyor şiarı ile buluşma kararı aldık. Bütçe komisyonunda görüşülüp meclise gelecek olan torba yasanın içerisinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak kurulacak “Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı” dairesine yönelik gündem için Ankara’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi’nde 07.11.2022 Pazartesi saat 10:00’da buluşuyoruz.

Sizleri, gerek Osmanlı dönemi gerek cumhuriyetin 1. yüzyılında  binbir bedeller ödeyerek inancımızı günümüze taşıyan yol önderlerimizi gelecek yüzyılın kuşatma ve asimilasyon politikasına karşı sözünü söylemeye, inançsal olarak duruşunu göstermeye, Alevi inancına ve Alevi taliplerinin geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz!

Alevi kurumlarını kuşatmak ve Aleviliği asimile etmek amacıyla oluşturulan bu yasaya karşı 7 Kasım Pazartesi saat 10.00’da Ankara Dikmen’de bulunan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı binasında inançsal olarak yol önderlerimiz ile yapacağımız bu toplantı sonrasında; son 30 yıllık süre zarfında Alevilerin talepleri noktasında büyük özveri ile çalışan Alevi kurumlarımıza, cemevlerimizin temsilcilerine ve yoluna sıdk-ı sadakat ile bağlanmış, çekilen onca eza, cefa ve çileye rağmen yolundan dönmemiş tüm yol taliplerimize 8 Kasım Salı günü saat 10.00’da TBMM’de sözümüzü söylemek, yola sahip çıkmak adına çağrıda bulunuyoruz.

Bu bağlamda “Dedelerimizi, Analarımızı, Babalarımızı, âşık-ı sadıklarımızı, Alevi kurumlarımızı ve yol taliplerimizi” tarihi sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.”