ABF Başkanı Aslan: Basın üzerindeki baskıları kınıyoruz!

ABF Genel Başkanı Mustafa Aslan, YILDIZ EN TV kanalında yayınlanan “Cemal Cemale” adlı programa konuk olarak katılan Alevi kurum temsilcilerinin konuşmalarını gerekçe göstererek YILDIZ EN TV kanalına RTÜK tarafından verilen ‘para cezasını’ kınayan bir açıklama yayımladı. Aslan’ın yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verildi: “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 06.04.2022 tarih ve 32 Sayılı Kararıyla, 6112 sayılı Kanunun 8’inci Maddesi birinci fıkrasının (c) bendinin ihlal edilmesi nedeniyle, Kanunun 32. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca YILDIZ EN- SÜPER FM 100 PRODÜKSİYON RADYO TV YAYINCILIK VE REKLAM A.Ş. ye (38.460,00 TL) İDARİ PARA CEZASI VERİLMİŞTİR. Söz konusu karar, 20.02.2022 tarihinde saat:19:01 de Hüseyin Kelleci’nin sunduğu “Cemal Cemale” programına katılan, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadıköy Şube Başkanı İbrahim Karakaya’nın Alevilerin Eşit Haklar Mücadelesi ve Alevilerin sorunlarıyla ilgili değerlendirmeleri üzerine verilmiştir. Söz konusu Program da Kurum Başkanlarımız, Anayasamızın “Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” İlkesine rağmen Alevilerin uğradığı ayrımcılığa, Anayasamızın “Madde 24 – Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.” İlkesine rağmen Devletin sunni inanca sahip olduğu, başta Alevi inancı olmak üzere diğer inançlara hizmet etmediği, dolayısıyla Laiklik ilkesinin uygulanmadığı, eğitim politikaları ile Alevi çocuklarını zorunlu din dersleri ile asimile ettiğini ve asimilasyonun bir insanlık suçu olduğunu, Dergahlarımızın halen devletin işgali altında olduğunu, Cemevlerimizin yasal statüde İbadethane olarak görülmediğini, Alevi köylerine hizmetin götürülmediğini veya hizmetlerin Cami yapılmasına bağlı olarak verildiğini, ayrımcılık ve nefret söylemlerinin cezasızlıkla sonuçlandığını ve özellikle yönetenler tarafından beslendiğini, AİHM Kararlarının ve iç hukukumuzda kazanılmış olan davalarımızın gereğinin uygulanmadığını, dış politikadaki uygulama ve ittifaklar ile ülkemizin kaos ortamına sürüklendiğini, tek adam sisteminin ülkemizdeki demokratik hakları ve özgürlükleri yok ettiğini, hukuk ve adalet duygusunun yok edildiğini vb. tespitlerde bulunmuşlardır. Bu tespitlerin hepsi, tüm Alevi Kurumları olarak yıllardır her platformda, devlet yetkilileri ile yapılan her görüşmelerde açık ve net olarak dile getirdiğimiz taleplerimizdir. Dolayısıyla YILDIZ EN TV’de Hüseyin Kelleci’nin sunduğu “Cemal Cemale” programına verilen idari para cezası söylenen sözlerden dolayı olmadığını, Basını cezalarla tehdit etmek anlayışından kaynaklı olduğunu belirtmek gerekir. Tüm medya kuruluşları baskı altında ülkenin gerçeklerinden uzaklaşmış iken, haksızlıklara karşı ses olmaya çalışan az sayıda ki medya kuruluşlarımızı yıldırma politikası uygulanmaya çalışılmaktadır. Anayasamızın 26. Maddesi “ Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ve vermek serbestliğini de kapsar.” Ancak; “ Bu hürriyetin kullanılması, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması amacıyla sınırlanabilir” Denilmektedir. Alevi kurumları olarak tüm söylem ve mücadelemiz; kamu güvenliğini bozan eşitsizliğe, demokratik, sosyal, laik bir hukuk devletinin yaratılmasına yöneliktir. Bu mücadeleden de asla vazgeçmeyeceğimizi belirtmek isteriz. Bu nedenle; Hüseyin Kelleci’nin sunduğu “Cemal Cemale” programından dolayı YILDIZ EN TV’ ye idari para cezasının verilmesini kınıyoruz. Basın kurumlarımıza yönelik olarak uygulanan baskılara karşı onların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Özgür basın susturulamaz!”