Cemevlerimizin sorunları hala çözülmemiştir

Alevi Bektaşi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Alevi Kültür Dernekeri'nin çağrısı ile İstanbul - Eyüp Alibeyköy Cemevi'nde gerçekleştirilen "Cemevleri Alevilerin İbadethanesidir" toplantısı gerçekleştirildi. Genel Başkanımız Pir Hüseyin Güzelgül'ün yanısıra Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt ve çok sayıda Alevi Kurum Başkanı, yöneticisi ve yol önderi katılım sağladılar. Gerçekleşen etkinlikte kurumlar adına bir deklarasyon yayınlandı. Deklarasyonda ;

“Aleviler, tüm canlıları eşit ve kardeş görmekte,72 millete bir nazar ile bakmaktadır. İnancının  gereği olarak kimsenin ibadetine, yaşam tarzı ve inancına asla  müdahale etmemektedir. Uğradığımız tüm haksızlıklara, katliam ve asimilasyonlara rağmen insanlık adına barıştan ve eşitlikten asla vazgeçmemiştir. Bizi yok etmek istiyorlar, çocuklarımıza zorla öğretilen din dersleri ile, köylerimize ve mahallelerimize yapılan Camiler ile varlığımızı tamamen ortadan kaldırmak istiyorlar. AKP 20 yıllık iktidarı boyunca hiçbir hak talebimizi yerine getirmemişken bugün cemevlerimize “Kültür merkezi” diyerek aslında bir hak gaspı daha yapmaktadır. Dedeler bizim yol önderlerimizdir. Ne AKP’nin ne de devletin memuru değildir. Nasıl ki tarih boyunca Alevi halkı dede ve pirlerine sahip çıkmışsa bu günde sahip çıkmasını bilir. Alevi kurumların taleplerinin belli olduğu kaydedilen bildiride; “Madımak Utanç Müzesi yapılmamışken, cemevlerimiz tanınmamış zorunlu din dersleri kaldırılmamışken, bugün AKP, Dedelere maaş vereceğini açıklıyor. Bu apaçık saygısızlıktır, Aleviliğin hassasiyet ve değerlerini görmezden gelmektir. Biz çok iyi biliyoruz ki, bir siyasi parti lideri Alevi olduğu için meydanlarda yuhalatanlar, Madımak katliamı davası zamanaşımına uğradığında “hayırlı olsun” diyenler asla ve asla samimi değildir.

Yakın tarihte “Alevi çalıştayları” yapılmış ve yine AKP’nin samimiyetsizliği nedeniyle daha ilk toplantıda görüşmeler tıkanmıştır. Bir başka örnek ise Madımak katili Ahmet Turan Kılıç Cumhurbaşkanının özel affı ile serbest bırakılarak adeta Madımak Oteli tekrar ateşe verilmiştir. Yazılı ve görsel basından sayısız hakaretlere uğrayan Alevilerin kapıları işaretlenmiş ve herhangi ceza alanda olmamıştır.

Herhangi bir halkın ibadethanesini yok sayıp ‘’kültür merkezi’’ demek saygısızlık ve hadsizliktir. Biz Aleviler olarak toplumsal adalet, eşitlik ve dayanışma için ibadet ederiz. Güçsüzlere, mazlumlara, yardım etmek, düşkün olanı kaldırmak, ağlayanı güldürmek için ibadet ederiz. Cem olmak can olmaktır, bir olmaktır. Bizim ibadethanemize bir ad koymak, onu bir kalıba sokmak kimsenin haddi değildir” ifadeleri kullanıldı.