CEMEVLERİ ALEVİLERİN İBADETHANESİDİR


BASINA ve KAMUOYUNA

Cemevlerimizin sorunları hala çözülememiştir. Cemevlerimiz, devlet tarafından hala ibadethane statüsüne alınmamaktadır. Aleviler, taleplerini tekrar dillendirmek için bir araya geliyor. Bütün aydınları, yazarları, müzisyenleri, ressamları, sanatçıları ve bütün canları taleplerimizi daha güçlü dillendirmek için 13 Kasım cumartesi günü saat 12.00’da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Alibeyköy Cemevine davet ediyoruz