PSAKD GENEL BAŞKANI SN GANİ KAPLAN A YÖNELİK SAYGISIZLIK HAKKINDA AÇIKLAMA

BASINA ve KAMUOYUNA

Isparta’da gerçekleştirilen Cemevi açılışında, Alevilerin ve bu topraklarda yaşayan tüm azınlıkların gerçekliğinin dile getirilmesi, Isparta Belediye Başkanını rahatsız ettiği görülmüştür.
Bugün Belediye Başkanının duymaya tahammül edemediği sözler bu ülkenin gerçekliğidir. Diyanet İşleri Başkanlığı devasa bütçesiyle sadece bir inanca hizmet etmektedir. Sanki kendi cebindeki parayla yapmış gibi övünerek “Burayı ben yaptım, betonu ben döktüm.” dediği Cemevleri, “Benim devletim” dediği devlet tarafından hala resmi anlamda inanç yeri olarak kabul edilmemektedir. Bizleri yasal olarak tanımayanların, bu ülkede eşit yurttaşlık taleplerimizi haykırdığımız halde duymayanların, Cemevi binaları yapmaları kendi kendileriyle çelişkiye düşmelerinden başka bir şey değildir.
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan’ın, Isparta’da, o kürsüde söylediği sözler, Alevilerin yıllardır söylediği sözler ve taleplerdir. Diyanet kapatılmalıdır… Cemevlerine ibadethane olarak yasal statü verilmelidir. Devlet bu topraklarda yaşayan her bireye eşit ve ayrımsız davranmalı, vergilerle yaptıkları hizmetleri kendi lütufları gibi göstermemelidir.
Aleviler, her canlının eşit ve ayrımsız yaşadığı bir dünya için mücadele etmeye, her yerde taleplerini haykırmaya devam edecektir.
Belediye Başkanını ve onun gibi düşünenleri adil olmaya davet ediyor, görevlerinin bir partiye bağlılık değil, halka hizmet olduğunu hatırlatıyoruz.