ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU 8 MART BASIN BİLDİRİSİ

Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde
Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde
Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok
Eksiklik, noksanlık senin görüşlerinde


8 Mart kadının, örgütlenme ve eşit yaşam hakkı için mücadelesinin simgesidir. 8 Mart, dünyanın her yerinde, her şehrinde kadının mücadele, özgürleşme ve dayanışma günüdür.

8 Martta tüm dünyada kadın haklarından, onların ne kadar fedakar, cefakar ve kutsal olduğundan bahsedilir. Emekçi kadınların hakları, sözde de olsa teslim edilmeye çalışılır, kadınların hak ettikleri hayatı yaşayabilmeleri için planlar yapılır, projeler gerçekleştirilir. Ancak ülkemizde yaşayan kadınların durumu ise biraz farklı…

Onların önemli bir kısmına göre kadın olmak, ayrımcılıkla, şiddetle, acıyla, tacizle, tecavüzle ve ölümle iç içe yaşamak demek! Ülkemizde bir çok yerde kadına şiddet hala meşru görülüyor. Ayrıca, şiddet gören kadınlarımızın neredeyse yarısı, kocalarının kendilerine şiddet uygulamalarını haklı buluyor. Evde kocaya, işyerinde işverene, baba ocağında babaya, abiye “BORÇLU” sayılan kadın, haklarının farkında olamıyor. Tüm bunların yanında kadına yönelik şiddet cinsel, bedensel ve psikolojik şiddet ceza bile almadığından, umut kırıcı ve adalete güvensizliği getiriyor.
Kadın cinayetlerini, kadına şiddeti haklı çıkarmak için kadının kıyafeti, gülüşü, sokakta oluş saati suça teşvik unsuru olarak gösteriliyor.

Tüm bu erkek egemen zihniyet, kadının kazanılmış haklarını elinden almaya çalışan devlet terörü üzerine, hükümet sözcüsü olan Özlem Zengin’in, ”AKP gelene kadar ‘kadın’ kelimesinin adı yoktu Türkiye’de” sözleri, kulağa son derece ironik geliyor. İktidarları boyunca kadının adının sadece şiddet ve cinayet gibi konularda geçtiği gerçeği bir yana, bir de kadının kazanılmış hakları da ellerinden alınmaya çalışılıyor.

Bu baskılar, düşündüklerinin aksine daha direngen, mücadeleci, birleşik kadın mücadelesini sağlamalıdır. Dil, din, ırk gözetmeksizin, evde, fabrikada, tarlada, sokakta, okulda, tüm kadınlar dünyayı değiştirecek gücün kendi ellerinde olduğunun bilinciyle birleşmelidir.

Çünkü kadınlar, mücadele eden, direnen Zeynep Anaların, Clara Zetkinler’in, evlatlarının kemiklerini bulmak için yıllardır inatla mücadele veren Cumartesi annelerinin, Gezi Şehitleri annelerinin, “Namus benimdir, onu kimselere bırakmam hakim bey” diyen Çilem Doğanlar’ın, Ege’de ve Karadeniz’de doğayı ranta teslim etmemek için direnen kadınların yürüdüğü yolda birleşen elleriyle, yoksulluğun, ayrımcılığın, devlet ve erkek şiddetinin, tacizin, tecavüzün olmadığı bir yaşam, eşit ve özgür bir dünya kuracaklar.

Kadının gücüne olan inancımızla, 8 Mart birlik, dayanışma ve mücadele gününü selamlıyoruz.