GENEL BAŞKANIMIZ PİR HÜSEYİN GÜZELGÜL ÜN 4 KASIM DERSİM KATLİAMI ANMA MESAJI

4 Mayıs Dersimliler ve Alevi Kızılbaş toplumu için kara gündür. Yıllar öncesinden yapılacak katliamın temelleri atılmış, bölge yaşanacak kıyıma hazırlanmıştır.
Canlıları ve doğayı kutsayan bir inancın, bir toplumun; kadın çocuk demeden, bombalarla, “kurşuna yazık” denerek, süngülerle katledildiği, kadınların ağlayan çocuklarını kendi elleriyle boğduğu, onuru için kendini Munzur’a attığı, erkeklerin “Önce kadınları ve çocukları öldürün, öldüklerini gözlerimizle görelim.” dedikleri ve hala binlerce kişinin mezarlarının bilinmediği yerdir Dersim!
Dersim’de bir tarih yatar. Katliamla yok edilmeye, asimilasyonla dönüştürülmeye çalışılan bir toplumun tarihi! Bu toplum ki; Kerbela’dan bugüne, Dersim, Malatya, Koçgiri, Maraş, Çorum, Sivas gibi yakın tarihe kadar katliamlara, sürgünlere, asimilasyon çabalarına maruz kalmıştır.
Üzerinden 84 yıl geçmesine rağmen unutulmak bir yana, her geçen gün daha da derinleşen bir yara için yapılması gereken, 4 Mayıs’ın Dersim Tertelesi olarak kabul edilmesi, arşivlerin açılması, sürgünler, kayıplar ve evlatlık verilen çocukların listesinin açıklanması, Dersim isminin geri verilmesi, Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerlerinin açıklanması ve özür dilenmesidir.
İnsanların acılarını yok sayarak, üstünü örterek geleceğe bakamazsınız. Çünkü orada, kefensiz yatanların başında ağıt yakan bir toplum var hala ve bu acının unutulması mümkün değil!
Dersim katliamdır…
Unutmadık, unutturmayacağız…
Xo vira meke…